závažné priem. havárie referencie
ekonomické poradenstvo  vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva ochrana pred požiarmi BOZP

    OLBA, s.r.o. B.Němcovej 593/68, 972 43 Zem.Kostoľany

    Zapísaná v obchod. Reg. Okres. Súd Trenčín oddiel: Sro Vložka číslo: 17885/R
    IČO: 36 786 900, IČ DPH: SK2022395881

    + 421 - 917 255 014, olba@mail.t-com.sk
 
Partnerský web: predaj exkluzívnych vín JANOUŠEK