poradenstvo v stavebníctve
  Vybrané referencie v oblasti:

  - prevencie ZPH

  LINDE GAS, k.s. Bratislava, PP, HR, HP, AO
  MSM, s.r.o. MARTIN, OZ, PP, AO
  DUSLO, a.s. Šaľa, HR
  Brenntag Slovakia, s.r.o., OS Slovenská Lupča, PP, HR, HP, AO
  Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s., OZ, PP, BRS, HR, HP, BS, AO
  Centralchem, s.r.o. Banská Bystrica, OZ, PP, HR, HP, AO
  Centralchem, s.r.o. Banská Bystrica prevádzka Bratislava, OZ
  SPS, a.s., Ružomberok, PP, HR, HP
  Bukocel, a.s. Hencovce, HR, BS

  Vysvetlivky:
  OZ: oznámenie o zaradení podniku
  PP: program prevencie ZPH
  BRS: bezpečnostný riadiaci systém
  HR: hodnotenie rizika
  HP: havarijný plán
  BS: bezpečnostná správa
  AO: činnosť autorizovanej osoby

  - bezpečnosti a ochrany pred požiarmi

  MSM, s.r.o. Martin
  OC STORE LAND Prievidza
  ADLER Slovensko s.r.o. Prievidza
  SaarGummi Slovakia, s. r. o. Dolné Vestenice
  MAT-obaly, s.r.o. Prievidza
  Change compuiter, Prievidza
  LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
  Predajne Coop Jednota Prievidza, spotrebné družstvo
  Predajne Coop Jednota Turčianske Teplice, spotrebné družstvo
  Predajne Lidl Slovenská republika, v.o.s. Nemšová
  Tesco Stará Turá
  Slovenské elektrárne, a.s. Elektrárne Nováky, závod Zemianske Kostoľany
  Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s.
  Predajne Lidl Slovenská republika, v.o.s. Nemšová
  Tesco Stará Turá
  CADPROJEKT, s.r.o. Prievidza
  Axeo, s.r.o. Prievidza
  AGS ateliér, Prievidza
  Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov GORENO, Prievidza
  Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov ENERGETIK, Prievidza
  BENET, s.r.o., Nováky
  Gymnázium V.B. Nedožerského, Prievidza
  Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu, Prievidza
  Cellar, s.r.o. Prievidza
  HOSS, s.r.o. Prievidza
  SPRÁVA ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ MESTA MARTIN
  František Pažický – združenie PREM, Prievidza
  Contitech, a.s. Dolné Vestenice
  Gardinia Home Decor Slovakia, s.r.o. Prievidza
  Jozef Hudec – Hukoflek, Handlová
  Mgr. Angelika Kubíková – ANLI, Trenčín
  Adriana Rošková, Trenčianske Teplice
  LK Consulting, s.r.o., Prievidza
  SLOTRACO, s.r.o., Bojnice
  STAX, s.r.o. Prievidza
  H.M.L., s.r.o. Partizánske

  - civilnej ochrany

  Vyhodnotenie oblastí ohrozenia pri úniku nebezpečných chemických látok v zmysle vyhlášky MV SR č. 533/2006 Z.z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok

  RAJO, a.s. Bratislava
  Zimný štadion O. Nepelu Bratislava
  Zimný štadión Turčianske Teplice
  Kraft Foods Slovakia, a.s. Bratislava
  Zimný štadión Ružomberok
  Zimný štadión Dúbravka , Bratislava
  Zimný štadión Topoľčany
  Zimný štadión Šaľa
  Zimný štadión V. Dzurilu, Bratislava
  Zimný štadión Trenčín
  Zimný štadión Nové Mesto nad Váhom
  Zimný štadión Martin
  Zimný štadión Liptovský Mikuláš
  Centralchem, s.r.o. Banská Bystrica prevádzka Bratislava
  Liptovská Mliekáreň, a.s. Liptovský Mikuláš
  Levické mliekárne, a.s., Levice
  Levické mliekárne, a.s., Levice prevádzka Hlohovec
  Brenntag Slovakia, s.r.o., OS Slovenská Lupča,
  Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s.
  HYZA, a.s. Žilina
  AVC, a.s. Čadca
  Pivovar Popper, s.r.o. Bytča
  THP, a.s. Topoľčany
  Mäsokombinát Ilavský, s.r.o. Trenčín


na hlavnú stránku
 
Partnerský web: predaj exkluzívnych vín JANOUŠEK